MKJ Systemy Zabezpieczeń Elektronicznych - Klauzule informacyjne - RODO

Klauzule informacyjne – RODO

Szanowni Państwo,

Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwane również w skrócie: RODO) poniżej przedstawiamy klauzule informacyjne, w których opisaliśmy m.in. w jakich celach przetwarzamy dane osobowe różnych kategorii osób, jak długo przechowujemy te dane i jakie są prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy.

MKJ Systemy zabezpieczeń Sp. z o.o.

  1. Klauzula informacyjna Pracownicy dotyczy aktualnych i byłych pracowników naszej firmy.
  2. Klauzula informacyjna Kandydaci dotyczy osób, które ubiegają się o zatrudnienie lub o odbycie praktyki/stażu w naszej firmie.
  3. Klauzula informacyjna Praktykanci/Stażyści dotyczy osób, które odbywają lub odbyły staż/praktykę w naszej firmie.
  4. Klauzula informacyjna Partnerzy dotyczy osób fizycznych, którzy są naszymi partnerami biznesowymi (np. dostawcy towarów i usług, klienci i ich pracownicy), osób które z nami współpracują, a także innych osób zainteresowanych nawiązaniem szerokorozumianej współpracy z naszą firmą na różnych polach działalności.
  5. Klauzula informacyjna BHP dotyczy osób, których dane pozyskiwane są w związku z realizacją obowiązków z zakresu BHP.
  6. Klauzula informacyjna ZFŚS dotyczy osób, które ubiegają się o świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a także członków ich rodzin.
  7. Klauzula informacyjna marketing usług własnych dotyczy danych osób w stosunku, do których podejmujemy działania o charakterze marketingowym.

Siedziba główna

ul. Kielnieńska 187, 80-299 Gdańsk

(58) 770 19 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:30
 

100% polskiego kapitału

 

Odwiedź Nas!

Menu

RODO

Klauzule Informacyjne - RODO

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Marcin Siemienkiewicz

 

 iodo@mkj.net.pl