Polityka prywatności serwisu www.mkj.net.pl§ 1

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług świadczonych przez Grupę MKJ poprzez Serwis.
§ 2

Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest MKJ Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Kielnieńska 187, KRS: 0000419885 wydany przed Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , NIP: 5842727283, REGON: 221665263.

§ 3

W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych za pośrednictwem Serwisu, Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

§ 4

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie i w zakresie ujętym w treści zgody wyrażonej przez samego Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

§ 5

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez informacje wprowadzone do formularzy dobrowolnie przez Użytkownika
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”, których wykorzystanie reguluje odrębny dokument - Polityka plików “cookies”.

§ 6

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

§ 7

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

§ 8

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 9

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

§ 10

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju samego Serwisu. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały.

§ 11

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownik powinien zapoznać się we własnym zakresie.

Siedziba główna

ul. Kielnieńska 187, 80-299 Gdańsk

(58) 770 19 00

(58) 770 19 29

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:30
 

100% polskiego kapitału

Menu

Aktualnie w promocji